آموزش بوت استرپ (٤ Bootstrap) فریمورک محبوب زبان CSS١٧,٠٠٠ تومان
برای دسترسی به تمامی ویدئو های این پکیج آموزشی نیاز است که محصول را خریداری کنید.

آموزش بوت استرپ (٤ Bootstrap) فریمورک محبوب زبان CSS
مدرس

قیمت پکیج

تعداد فروش
حسین رحیمی

١٧,٠٠٠ تومان

٣٩

فرم ها در بوت استرپ و ایجاد صفحات لاگین

١٣٩٨/٠٦/٢٠ ١٩:٤٤:٠١

در این بخش از آموزش بوت استرپ یاد میگیریم که به چه شکل فرم های بوت استرپی ایجاد کنیم و برای ایجاد یک فرم و اینپوت های داخلی و استایل های آماده در بوت استرپ از چه کلاس هایی باید استفاده کنیم.

مدرس : حسین رحیمی فروشنده : ویلار تعداد جلسات دوره : ٢٠
٠١:٤٢
نقدی
دیدگاه ها