آموزش بوت استرپ (٤ Bootstrap) فریمورک محبوب زبان CSS١٧,٠٠٠ تومان
برای دسترسی به تمامی ویدئو های این پکیج آموزشی نیاز است که محصول را خریداری کنید.

آموزش بوت استرپ (٤ Bootstrap) فریمورک محبوب زبان CSS
مدرس

قیمت پکیج

تعداد فروش
حسین رحیمی

١٧,٠٠٠ تومان

٣٩

spinner ها و آیکون های loading

١٣٩٨/٠٦/٢٠ ١٩:٤٤:٠١

توی این بخش از آموزش بوت استرپ با آیکون های loading یا در حال انجام فرایند و شیوه ایجاد این بخش ها آشنا خواهیم شد.

مدرس : حسین رحیمی فروشنده : ویلار تعداد جلسات دوره : ٢٠
٠١:٤٢
نقدی
دیدگاه ها