آموزش بوت استرپ (٤ Bootstrap) فریمورک محبوب زبان CSS١٧,٠٠٠ تومان
برای دسترسی به تمامی ویدئو های این پکیج آموزشی نیاز است که محصول را خریداری کنید.

آموزش بوت استرپ (٤ Bootstrap) فریمورک محبوب زبان CSS
مدرس

قیمت پکیج

تعداد فروش
حسین رحیمی

١٧,٠٠٠ تومان

٣٩

progress بار ها و باکس های فرایند انجام

١٣٩٨/٠٦/٢٠ ١٩:٤٤:٠١

توی این اپیزود از آموزش بوت استرپ با باکس های فرایند انجام یا progress بار ها آشنا خواهیم شد و اینکه چگونه میتونیم یک باکس فرایند انجام رو برای صفحه خودمون به سادگی ایجاد کنیم.

مدرس : حسین رحیمی فروشنده : ویلار تعداد جلسات دوره : ٢٠
٠١:٤٢
نقدی
دیدگاه ها