دسته بندی تکنولوژی
مقاله ها
Image don't found.

چگونه اینترنت اشیاء(IoT) و هوش مصنوعی(AI) میتواند به پایداری محیط زیست کمک کند

حسین رحیمی 2019-09-10 18:23:08

اعمال و گسترش اینترنت اشیاء(IoT) و هوش مصنوعی(AI) در زمینه پایداری محیط زیست میتواند تلاش های فعلی ما برای حفاظت از محیط زیست را به حداکثر برساند. بر اساس گزارش سال ٢٠١٨ اینتل ، ٧٤% از ٢٠٠ تصمیم گیرنده مشاغل در زمینه پای...